Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Cao Bằng
Thông tin chi tiết:
Nông Thị Niên
Hiệu trưởng Nông Thị Niên
Ngày tháng năm sinh 30/07/1974
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học sư phạm
Địa chỉ Thị Trấn Xuân Hòa, Hà Quảng, Cao Bằng
Điện thoại 0984565316
Email nongthinien1974@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách