Trường Mầm non Nội Thôn là  1 ngôi trường mầm non thuộc xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

 

Giáo viên được tuyển vào Trường Mầm non Nội Thôn phải qua những vòng sơ vấn và phỏng vấn rất gắt gao. Giáo viên phải soạn giáo án theo hoạt động được chỉ định và thực hiện tiết dạy mẫu trước Hội đồng chuyên môn.

100% giáo viên có trình độ Trung cấp trở  lên. 

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên và nhân viên được tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm.

 

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 24-36 tháng: 09 cháu với 1 cô giáo 

Lớp Mẫu giáo 3 - 4 tuổi ( ghép 3 tuổi +  4 tuổi): 2 lớp, 24 cháu  với 2 cô giáo,

+ Lớp Mẫu giáo Cả Tiểng: 6 cháu với 1 cô giáo

+ Lớp mẫu giáo 3-4 tuổi trường chính: 18 cháu  với 1 cô giáo

Lớp Mẫu giáo ghép 3 độ tuổi (3 tuổi + 4 tuổi + 5 tuổi): 5 lớp, 50 cháu với 5 giáo viên

+ Lớp mẫu giáo Cả Rẻ: 7 cháu với 1 cô giáo

+ Lớp mẫu giáo Ngườm vài: 6 cháu với 1 cô giáo

+ Lớp mẫu giáo Lũng Chuống: 14 cháu với 1 cô giáo

+ Lớp mẫu giáo Làng Lỷ: 13 cháu với 1 thầy giáo

+ Lớp mẫu giáo Lũng Rại: 10 cháu với 1 cô giáo

Lớp Mẫu giáo 5 tuổi trường chính (5 tuổi – 6 tuổi): 16 cháu với 2 cô giáo